null

За компанията

„ЕКСПЕРТ ИВЕНТС“ ЕООД
ЕИК: 200513357

Банкова сметка:
Банка: Обединена българска банка АД

Номер на сметка /IBAN/: BG84RZBB91551020737611

Връзка с нас

гр. София 1574, ул. „Теменуга“ 3, ет. 4
0876 766 300
events@expertevents.bg