Резервацията на Вашето място за участие в семинара ще Ви бъде потвърдено, с изпращане на проформа-фактура, след получаването от страна на “EXPERT EVENTS” на попълнена Регистрационна форма.

Вашето място за участие ще бъде резервирано за 5 /пет/ дневен срок от получаване на проформа-фактурата, в който срок следва да бъде заплатена и таксата за участие.

При незаплащане на таксата за участие в 5 /пет/ дневния срок мястото Ви ще бъде освободено, в полза на други желаещи участници.

Правото Ви на участие в семинара възниква при заплащане на таксите за участие. Отказ от участие е възможно да бъде направен до 5 /пет/ дни, преди датата на събитието, при което заплатените такси за участие се възстановяват в пълен размер. При отказ от участие по-късно от 5 /пет/  дни преди датата на събитието, заплатените такси не подлежат на възстановяване, но участието може да бъде прехвърлено за следващ семинар, организиран от “EXPERT EVENTS” или партньорите на дружеството.

Семинарните такси не включват хотелско настаняване.

“EXPERT EVENTS” си запазва правото да осъществява промени в темите и/или лекторите – при възникването на непредвидени обстоятелства, без за това да е нужно предварително уведомяване. При нужда от отмяна на семинара, заплатените такси ще бъдат възстановени в пълен размер. “EXPERT EVENTS” не дължи никакви допълнителни обезщетения в случай на промени в темите и/или лекторите или отмяна на семинара.

“EXPERT EVENTS” има право да извършва снимки по време на провеждането на семинара.

Прехвърляне правото на участие в семинара, от представител на една компания на друг представител от същата компания, може да бъде извършено по всяко време, след изпращане на уведомление по електронната поща до “EXPERT EVENTS”.