Семинар: „ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ. ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ЗОП. ПРАКТИКА НА КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ“

390.00 лв. с включено ДДС