Онлайн обучение: “ЦАИС ЕОП ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ. НОВИ МОДУЛИ В ЦАИС ЕОП“

120.00 лв. с включено ДДС