Онлайн обучение: „ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА СДЕЛКИТЕ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ. ПОДАВАНЕ НА ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ“

160.00 лв. 130.00 лв. с включено ДДС