Онлайн семинар: „НОВАТА ДИРЕКТИВА (ЕС) 2023/2225 ОТ 18 ОКТОМВРИ 2023 Г. ОТНОСНО ДОГОВОРИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИ. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ, ЦЕЛИ, ПРИНЦИПИ И ПРЕДМЕТНО СЪДЪРЖАНИЕ“

160.00 лв. с включено ДДС

Допълнителна информация

Избор на типа на семинара

Присъствено, Онлайн