Онлайн семинар: „НОВАТА ДИРЕКТИВА (ЕС) 2024/1233 ОТ 24 АПРИЛ 2024 Г. ОТНОСНО ЕДИННА ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА ГРАЖДАНИ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ ЗА ЕДИННО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ И РАБОТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА“

160.00 лв. 130.00 лв. с включено ДДС