Онлайн семинар: „ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ДИСКРИМИНАЦИЯ И ТОРМОЗ НА РАБОТНОТО МЯСТО. ПРЕДСТОЯЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ОТНОСНО РАВНОТО ЗАПЛАЩАНЕ МЕЖДУ МЪЖЕТЕ И ЖЕНИТЕ“

180.00 лв. 140.00 лв. с включено ДДС