Онлайн семинар: „ЕЛЕКТРОННИЯТ ДОКУМЕНТ В ГРАЖДАНСКОТО ПРОЦЕСУАЛНО ПРАВО. ДОКАЗАТЕЛСТВЕНА ТЕЖЕСТ НА ЕЛЕКТРОННИЯ ДОКУМЕНТ ПО ГПК. ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ“

160.00 лв. с включено ДДС

Допълнителна информация

Избор на типа на семинара

Присъствено, Онлайн