Онлайн семинар: „ДОКАЗАТЕЛСТВЕНА ТЕЖЕСТ НА ЕЛЕКТРОННИЯ ДОКУМЕНТ В ПРОИЗВОДСТВАТА ПО ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС“

130.00 лв. с включено ДДС

Допълнителна информация

Избор на типа на семинара

Присъствено, Онлайн