Онлайн обучение: „ДОКАЗАТЕЛСТВЕНА ТЕЖЕСТ НА ЕЛЕКТРОННИЯ ДОКУМЕНТ В ПРОИЗВОДСТВАТА ПО ГПК, АПК И ДОПК“

120.00 лв. с включено ДДС