Онлайн обучение: „ЕЛЕКТРОННИТЕ ДОКУМЕНТИ В ПРОИЗВОДСТВАТА ПО АПК И ДОПК“

120.00 лв. 90.00 лв. с включено ДДС