Онлайн семинар: „ЕЛЕКТРОННИТЕ ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА. ПРОЦЕС ПО ИЗДАВАНЕ. ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ И СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ВАУЧЕРИТЕ ЗА ХРАНА“

160.00 лв. с включено ДДС