Онлайн семинар: „ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ. ЕЛЕКТРОННИ УДОСТОВЕРИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ. ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОЦЕСУАЛНИ ДЕЙСТВИЯ В ЕЛЕКТРОННА ФОРМА. ЕДИНЕН ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ“

160.00 лв. с включено ДДС