Онлайн семинар: „АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ЕЛЕКТРОННОТО ПРАВОСЪДИЕ – НОРМАТИВНА УРЕДБА И ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОЦЕСУАЛНИ ДЕЙСТВИЯ В ЕЛЕКТРОННА ФОРМА (СЛЕД ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ИЗМЕНЕНИЯТА В ГПК ОТ 30.06.2021 Г.)“

150.00 лв. с включено ДДС