Онлайн семинар: „ПРАВНИ И ТЕХНИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ЕЛЕКТРОННОТО ПРАВОСЪДИЕ. ВРЪЧВАНЕ НА СЪДЕБНИ КНИЖА. ДИСТАНЦИОННО ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОЦЕСУАЛНИ ДЕЙСТВИЯ. ЕЛЕКТРОНЕН ДОКУМЕНТ. ПРАКТИЧЕСКИ МОДУЛ ЗА РАБОТА С ЕПЕП“

180.00 лв. 150.00 лв. с включено ДДС