Онлайн семинар: „ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ЕЛЕКТРОННОТО ПРАВОСЪДИЕ. ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОЦЕСУАЛНИ ДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ КОМУНИКАЦИОННИ СРЕДСТВА“

150.00 лв. с включено ДДС