Онлайн семинар: „АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ЕЛЕКТРОННОТО ПРАВОСЪДИЕ В ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕС – ПРОЦЕСУАЛНИ ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА И СТРАНИТЕ СЛЕД ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ИЗМЕНЕНИЯТА В ГПК (СЧИТАНО ОТ 30.06.2021 Г.)“

150.00 лв. с включено ДДС