Онлайн обучение: „АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ESG РЕГУЛАЦИИТЕ. ДИРЕКТИВАТА CSRD. ПРОМЕНИ В ДОКЛАДВАНЕТО. НОВИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ НОРМИ ЗА ОТЧЕТНОСТ НА УСТОЙЧИВОСТТА – ESRS“

180.00 лв. 150.00 лв. с включено ДДС