Онлайн семинар: „ESG РЕГУЛАЦИИ НА ЕВРОПЕЙСКО НИВО. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА БИЗНЕСА. ДИРЕКТИВА (ЕС) 2022/2464 ЗА ОТЧИТАНЕТО НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ВЪВ ВРЪЗКА С УСТОЙЧИВОСТТА (CSRD)“

160.00 лв. 130.00 лв. с включено ДДС