Онлайн семинар: „ЕВРОПЕЙСКА ЗАПОВЕД ЗА ПЛАЩАНЕ И ЕВРОПЕЙСКА ЗАПОВЕД ЗА ЗАПОР НА БАНКОВИ СМЕТКИ“

120.00 лв. с включено ДДС