Онлайн обучение: „ИПОТЕЧНО КРЕДИТИРАНЕ. ОБЕЗПЕЧЕНИЯ НА КРЕДИТНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ. ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ОТНОСНО ПРЕДСРОЧНА ИЗИСКУЕМОСТ НА ВЗЕМАНИЯ ПО КРЕДИТНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ“

120.00 лв. 90.00 лв. с включено ДДС