Онлайн семинар: „ИСКОВЕ СРЕЩУ ДЪРЖАВАТА ЗА НАРУШАВАНЕ ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ПРОЦЕСУАЛНОПРАВНИ ПРОБЛЕМИ И АНАЛИЗ НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА“

120.00 лв. 90.00 лв. с включено ДДС