Онлайн семинар: „КОМАНДИРОВАНЕ В СТРАНАТА. ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЕДНОСТРАННО ИЗМЕНЕНИЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ ОТ СТРАНА НА РАБОТОДАТЕЛЯ“

160.00 лв. с включено ДДС