Онлайн семинар: „КОНТРОЛ ЗА СПАЗВАНЕ НА ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. ПРАВОМОЩИЯ И ПРАКТИКА НА ИА „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“

130.00 лв. с включено ДДС