Онлайн обучение: „КОСВЕН ИСК ПО ЧЛ. 134 ЗЗД И ПАВЛОВ ИСК ПО ЧЛ. 135 ЗЗД. АНАЛИЗ НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА“

150.00 лв. с включено ДДС