Онлайн семинар: „ПОГАСИТЕЛНАТА ДАВНОСТ ПРИ ДОГОВОРА ЗА ЛИЗИНГ. РАЗВАЛЯНЕ И ПРЕДСРОЧНА ИЗИСКУЕМОСТ. ДОГОВОР ЗА ОБРАТЕН ЛИЗИНГ И СУБЛИЗИНГ. СЪДЕБНА ПРАКТИКА“

150.00 лв. 120.00 лв. с включено ДДС