Онлайн семинар: „НАЕМАНЕ НА РАБОТА НА ГРАЖДАНИ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ. ПРИЕМАНЕ НА КОМАНДИРОВАНИ РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ. ВИДОВЕ РАЗРЕШИТЕЛНИ РЕЖИМИ“

160.00 лв. с включено ДДС