Онлайн семинар: „НИЩОЖНОСТ И УНИЩОЖАЕМОСТ НА СДЕЛКИТЕ ПО ЗЗД. АНАЛИЗ НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА”

150.00 лв. 120.00 лв. с включено ДДС