Присъствен семинар: „ЗАЩИТА ПРИ НЕРАВНОПРАВНИ КЛАУЗИ В ЗАПОВЕДНОТО И ИСКОВОТО ПРОИЗВОДСТВО. АНАЛИЗ НА ПРАКТИКАТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ СЪДИЛИЩА И НА СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ“

350.00 лв. с включено ДДС

Category:

Quantity based pricing table

Min Max Unit Price
2 100 310.00 лв.