Онлайн обучение: „НОВАТА ЕВРОПЕЙСКА РАМКА НА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (THE NEW EU ANTI-MONEY LAUNDERING PACKAGE)“

220.00 лв. 180.00 лв. с включено ДДС