Онлайн обучение: „НОВА ЕВРОПЕЙСКА РАМКА НА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (THE NEW EU ANTI-MONEY LAUNDERING PACKAGE)“

180.00 лв. с включено ДДС