Онлайн обучение: „ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ НА РЕАЛНИТЕ И ПЕРСОНАЛНИ ОБЕЗПЕЧЕНИЯ. ИПОТЕКА, ЗАЛОГ, ПОРЪЧИТЕЛСТВО И СОЛИДАРНОСТ“

130.00 лв. 100.00 лв. с включено ДДС