Онлайн обучение: „ООД И АД В ПРАКТИКАТА НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД“

150.00 лв. 120.00 лв. с включено ДДС