Онлайн семинар: „ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ НА ОСОБЕНИТЕ ИСКОВИ ПРОИЗВОДСТВА В ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕС. БЪРЗО ПРОИЗВОДСТВО. ПРОИЗВОДСТВО ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛЕН ДОГОВОР. ПРОИЗВОДСТВО ПО КОЛЕКТИВНИ ИСКОВЕ“

150.00 лв. с включено ДДС