Онлайн семинар: „АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ: ПРИХВАЩАНЕ СЪС ЗАЛОЖЕНО ВЗЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ СПРЯМО ПРИОБРЕТАТЕЛ НА ЗАЛОЖЕНО ИМУЩЕСТВО, ПРОБЛЕМИ НА ВПИСВАНЕТО НА ОСОБЕНИЯ ЗАЛОГ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ“

160.00 лв. с включено ДДС