Онлайн семинар: „ОТГОВОРНОСТ НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ПО ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ ПРИ ИЗВЪРШЕНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ“

150.00 лв. с включено ДДС