Онлайн семинар: „ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОТПУСК. НЕПЛАТЕНИ ОТПУСКИ. ЦЕЛЕВИ ОТПУСКИ. РЕД ЗА ПОЛЗВАНЕ, ОТЛАГАНЕ И ПОГАСЯВАНЕ. ЗАКОНОВИ ПРЕДПОСТАВКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ“

160.00 лв. с включено ДДС