Присъствено обучение: „ПЪРВОИНСТАНЦИОННО И ВЪЗЗИВНО ПРОИЗВОДСТВО. ДОКЛАД ПО ДЕЛОТО ПО ЧЛ. 146, АЛ. 1 ГПК. ДОКЛАД НА ВЪЗЗИВНАТА ЖАЛБА ПО ЧЛ. 267 ГПК. НАСТЪПВАНЕ НА ПРОЦЕСУАЛНИ ПРЕКЛУЗИИ НА ДОКАЗАТЕЛСТВЕНИТЕ ИСКАНИЯ И МАТЕРИАЛНОПРАВНИТЕ ВЪЗРАЖЕНИЯ“

340.00 лв. 290.00 лв. с включено ДДС

Category:

Quantity based pricing table

Min Max Unit Price
2 100 240.00 лв.