Онлайн обучение: „ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ПРЕДЯВЕНИ ИСКОВЕ И ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ. 410 ГПК И ЧЛ. 417 ГПК, СВЪРЗАНИ С ДОГОВОРИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ ПО ЗКНИП И ЗПК СЛЕД ИЗМЕНЕНИЯТА НА ЗЗП И ГПК“

150.00 лв. с включено ДДС