Онлайн семинар: „ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР. ВИДОВЕ ПРЕКРАТИТЕЛНИ ОСНОВАНИЯ. ПРАКТИКА НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД“

220.00 лв. 180.00 лв. с включено ДДС