Онлайн семинар: „ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР. ВИДОВЕ ПРЕКРАТИТЕЛНИ ОСНОВАНИЯ. ПРАКТИКА НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД“

180.00 лв. 140.00 лв. с включено ДДС