Онлайн обучение: „ПРОМЕНИ В ДАНЪКА ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ, ОТНАСЯЩИ СЕ ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ И ДИГИТАЛНИЯ БИЗНЕС“

160.00 лв. с включено ДДС