Онлайн семинар: „ПРОМЕНИТЕ В ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. НОВИ ПРАВИЛА ЗА ДИСТАНЦИОННА РАБОТА. ПРОМЕНИ В ЗЗБУТ. РЕГИСТЪР НА ЗАЕТОСТТА И ЕДИНЕН ЕЛЕКТРОНЕН ТРУДОВ ЗАПИС (ЕЛЕКТРОННИ ТРУДОВИ КНИЖКИ)“

160.00 лв. 130.00 лв. с включено ДДС