Онлайн обучение: „ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ. ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЗМИП В КОНТЕКСТА НА 6-ТА AML ДИРЕКТИВА“

150.00 лв. с включено ДДС