Онлайн семинар: „ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ. ПИЛОТНА УРЕДБА НА ПАЗАРНИТЕ ИНФРАСТРУКТУРИ, ОСНОВАНИ НА ТЕХНОЛОГИЯТА НА ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИЯ РЕГИСТЪР“

130.00 лв. с включено ДДС