Онлайн семинар: „ПРОМЕНИТЕ В ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН. ДРУЖЕСТВО С ПРОМЕНЛИВ КАПИТАЛ. ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВАТА ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И СТАБИЛИЗАЦИЯ“

180.00 лв. 150.00 лв. с включено ДДС