Онлайн семинар: „ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ. ПРАКТИКА ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗОП“

150.00 лв. с включено ДДС