Онлайн семинар: „ИЗВЪРШВАНЕ НА РАБОТА ОТ РАЗСТОЯНИЕ. СПЕЦИАЛНА ЗАКРИЛА НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ. ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В КОДЕКСА НА ТРУДА“

160.00 лв. 130.00 лв. с включено ДДС