Онлайн обучение: „РАЗВАЛЯНЕ НА ДВУСТРАННИ ДОГОВОРИ – ЧЛ. 87 ЗЗД. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДОГОВОРИ ПОРАДИ НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА И СТОПАНСКА НЕПОНОСИМОСТ“

160.00 лв. с включено ДДС